Qui som

Un grup de 4 col·legis d'enginyers

Benvinguts a la web de l’Associació Taula de l’Enginyeria de les Comarques Gironines (TEG), que amb la mateixa filosofia amb què va néixer aquesta el 2004, es presenta com una eina útil que pretén contribuir a que la veu de gairebé 1500 enginyers col·legiats gironins es faci sentir a l’hora de prendre decisions tècniques, econòmiques o socials que puguin afectar la societat gironina en general.

Actualment els Col·legis membres són:

  • Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Demarcació de Girona del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i forestals de Catalunya
  • Demarcació de Girona Col.legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau Mines i Energia de Catalunya i Balears
  • Delegació de Girona del Col·legi d'Enginyers Tècnics en Topografia

Història

L’Associació Taula de l'Enginyeria de les Comarques Gironines és una associació, sense ànim de lucre, constituïda des del 2004 a través d'un conveni de col·laboració de cinc Col·legis, Col·legi d'Enginyers Graduats i enginyers Tècnics Industrials de Girona, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, delegació de Girona, el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya demarcació de Girona i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya demarcació de Girona posteriorment s'hi adherí la delegació de Girona del Col·legi d'Enginyers Tècnics en Topografia, la Demarcació de Girona Col.legi Oficial d’Enginyers Tècnics Mines de Catalunya i Balears i la Delegació de Girona Col.legi d’Enginyers  Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya.

La Taula de l'Enginyeria de les Comarques Gironines (TEG) es formà amb la voluntat de crear una plataforma institucional per a debatre els temes tècnics, econòmics i socials que afectin als seus col·lectius i a la societat gironina. Pretén que la seva opinió sigui escoltada i es tingui en compte a l'hora de prendre decisions que d’alguna manera infereixin els interessos dels gironins. És objectiu de la TEG esdevenir un òrgan consultiu tant per a la realització de normativa com per a la planificació del sector industrial, d'infraestructures, urbanisme, construcció i telecomunicacions, fent informes, dictàmens, opinions per la seva presentació de forma unitària a l'Administració pública i a la societat en general.

Desitgem que aquesta web serveixi als objectius de la TEG, que no són altres que la recerca del progrés i del benestar a les nostres comarques