Avís legal

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que L’Associació taula d’Enginyeria de les comarques de Girona amb domicili en C/ Barcelona 33, 1er 17002 Girona i N.I.F.: G55143440, és titular d'aquest lloc web.

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, i abstenint-se d'utilitzar el present lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets del titular (d'ara endavant, la TEG), de la resta d'Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del present lloc web a:

• En cas que se li faciliti, l'Usuari ha de custodiar adequadament el “Nom d'Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per la TEG, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als diferents serveis oferts en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'un ús indegut d'aquests.

• No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulneri la normativa vigent espanyola i del seu país de residència.

• No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de causar danys o qualsevol tipus d'alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de la TEG de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, que pugui impedir el normal funcionament d'aquests.

• No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, Informacions, programes, documents electrònics, o, en general, els fitxers, de LA TEG, dels Usuaris o de tercers.

• Els menors d'edat per a fer ús del lloc web de la TEG, han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La TEG és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web (www.teg.cat), així com dels elements continguts en la mateixa (imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la TEG. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la TEG.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de la TEG.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La TEG no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que la TEG desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés als portals de la TEG com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. La TEG no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La TEG no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web de la TEG.

No obstant això, i en compliment del que es disposa en la LSSICE 34/2002, de l'11 de juliol, la TEG es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb la TEG.

La TEG no es responsabilitza de les contestacions que se realitzen a través de les diferents direccions de correu electrònic que apareixen en el seu portal, pel que en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

La TEG i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de la TEG. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés, o ús del lloc web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, la TEG i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, Espanya.