El visat com a garantia

Els visats són una garantía tant pel professional com per a la societat.
Garanteix que el professional està habilitat per exercir, que disposa d'una pòlissa de RC profesional i es realitza la correcció i integritat formal de la documentació

  • visats