RESPONSABILITATS EN L’EXERCICI PROFESSIONAL DE L’ENGINYERIA

13/03/2019

Aquesta jornada organitzada per la TEG vol sensibilitzar a l'enginyer dels riscos i obligacions en l'exercci professional

Dimarts 2 d’abril 2019

A la seu del Col·legi d’Enginyers Graduats i

Enginyers Tècnics Industrials de Girona

C/Barcelona, 33 (just davant de l’estació d’Adif) GIRONA

Programa:

18.30 h- Benvinguda i presentació de la Jornada a càrrec del Sr. Jesus Domingo,  President de la TEG i president de la demarcació de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

18.35 h- Obligació o necessitat de disposar d’una pòlissa de RC. Com actuar davant un sinistre.

         Sra. Montserrat Bas, vicepresidenta de MUNITEC (Mutua Nacional Ingenieros Tècnicos Agrícolas)

         Sr. Albert Ferrer, representant de la corredoria MARSH del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers  Tècnics Industrials

         Sr. Jordi Echeverria, representant de la Mútua d’Enginyers

19.05 h- Quin  risc  hi ha en fer d’enginyer?   Responsabilitat Civil /Penal en l’exercici professional

         Sr. Fernando Lacaba, President de l’Audiència Provincial de Girona

19.35 h- Taula rodona:  Com afrontar els riscos de fer d’enginyer.  L’assessorament tècnic, dictàmens, peritatges, arbitratge, mediació d’un enginyer com  alternatives a la justícia ordinària

Moderador:  Sr. Jordi Casadevall, advocat del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona

         Sr. Jordi Fabrellas, perit i degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona

         Sra. Marga Moll perit i delegada a Girona del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia

         Sr. José Luis Munuera, perit i delegat a Girona del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia

         Sr. Lluís Planas de Farnés, perit representant del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

20.10 h- Col·loqui amb els assistents.

La jornada és gratuïta i oberta a tothom però cal inscriure’s prèviament a teg@teg.cat  o trucant al telèfon 972 24 00 47