Parc Científic i Tecnològic de Girona: Bones intencions i bones paraules, però sense fets

07/03/2017

El futur del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona és incert degut al deute contret amb el Govern Central, des de la construcció dels edificis a la zona de la Creueta.

Aquest Parc és un gran centre d’innovació, de coneixement, de viver d’empreses. Actualment té superàvit en l’explotació. Ha calgut un treball d’enginyeria econòmica imaginativa, de cara a reduir els costos i augmentar els ingressos.

Darrera aquesta tasca, hi ha la feina intensa i compromesa de les persones que el configuren. Avui cent quaranta empreses i mil quatre-cents treballadors configuren una joia única en recerca i desenvolupament que cal preservar.  Fins ara, i per resoldre aquesta situació, totes les administracions implicades i les que haurien d’estar-hi, només han mostrat bones intencions i bones paraules, i tret d'alguna excepció, cap fet. Els preocupa més el que es pugui dir des de l’oposició, o bé van amb la intransigència per bandera. Hi ha molts compromisos, signats i no signats, que han quedat en l’oblit, però ara el que cal és deixar-se de guerres internes i mirar cap al futur immediat.

Pensar que el millor és arribar a la liquidació del Parc, és una ingenuïtat que només comportarà a la seva desolació, i un acte de traïdoria a aquelles persones i entitats que han esmerçat tants esforços per tirar-lo endavant. Sabem que trobar la solució no és fàcil, per això des de la Taula d’Enginyeria de les Comarques de Girona (TEG) volem reclamar una vegada més, que tots els actors implicats facin un esforç seriós per salvar aquest pol.

Demanem que no es pensi en clau partidista. Les administracions han d’estar al servei del poble i d’aquí rau l’essència d’un país desenvolupat i seriós. Només la Universitat de Girona, que creu en aquest Parc, ha fet tot el que estava en les seves mans. Segurament només es necessiten processos burocràtics amb compromís, i cal que es materialitzin i es demostrin. Cal ser optimista amb el futur del parc. La seva desaparició no mereixeria el perdó de la societat cap a les parts implicades.  Girona, 7 de març de 2017