Lacaba parla de la responsabilitat professional en una jornada de la Taula d’Enginyeria de les comar

09/04/2019

Fernando Lacaba, president de l'Audiència Provincial de Girona, participa en una jornada sobre la responsabilitat civil i penal en l’exercici professional

Aquest dimarts la taula d’enginyeria de les comarques gironines va organitzar la jornada «Responsabilitats en l'exercici professional de l'enginyeria» amb l’objectiu de sensibilitzar els professionals del sector sobre els riscos i obligacions a que estan sotmesos per la seva pràctica diària.

La presentació de la jornada va anar a càrrec del Jesus Domingo, president de la TEG i de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals a Girona.

El primer punt de la jornada va permetre analitzar l’obligació o necessitat de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil i com actuar davant un sinistre. La taula rodona estava composada per Monsterrat Bas, vicepresidenta de MUNITEC (Mutua Nacional Ingenieros Tècnicos Agrícolas), Albert Ferrer, representant de la corredoria MARSH del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Jordi Echeverria, representant de la Mútua d'Enginyers.

A continuació Fernando Lacaba, president de l’Audiència Provincial de Girona, va impartir la ponència «Quin risc hi ha en fer d'enginyer? Responsabilitat Civil /Penal en l'exercici professional»

La segona taula rodona de la jornada va tractar sobre com afrontar els riscos de fer d'enginyer, l'assessorament tècnic, dictàmens, peritatges, arbitratge, i la mediació d'un enginyer com alternatives a la justícia ordinària. En aquesta ocasió els que van intervenir van ser Jordi Casadevall, advocat d’ENGINYERS GI, Lluís Planas de Farnés, pèrit del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, José Luis Munuera, pèrit i delegat del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia, Marga Moll, pèrit i delegada del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia, i Jordi Fabrellas, pèrit i degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

La jornada va cloure amb un torn d’intervencions i col·loqui amb els assistents.

L'assistència de molts professionals i alguns estudiants demostra la clara preocupació dels enginyers vers les seves responsabilitats i fa palesa la interès d'aquest col·lectiu per la feina ben feta.