La Taula d'Enginyeria a favor de la matriculació i l'assegurança de les bicicletes

07/04/2017

Davant el creixent ús de la bicicleta en l'entorn urbà, cal treballar per la millor convivència entre els diferents usuaris de la via pública

La Taula d'Enginyeria de les comarques gironines (TEG) creu que davant el creixent ús de la bicicleta en l'entorn urbà, cal treballar per la millor convivència entre els diferents usuaris de la via pública. En aquest sentit creu que mentre les campanyes d'educació viària i sensibilització van millorant el comportament de ciclistes, automobilistes i vianants cal introduir mesures que facilitin el compliment del codi de circulació i de les ordenances municipals.

Per aquest motiu la Taula aposta per la matriculació de les bicicletes com a mesura d'identificació d'aquests vehicles, ja que considera que és necessari el seu control per part de l'administració. La TEG creu que l'Ajuntament hauria de proporcionar les matrícules de forma gratuïta per tal que no suposés un sobrecost per al ciclista i no frenés l'impuls de la mobilitat sostenible a la ciutat.

La TEG també recorda que fins la dècada dels vuitanta aquesta possibilitat existia, i que nombrosos ajuntaments estan tornant a impulsar el registre i la matriculació de les bicicletes, per facilitar-ne la identificació, dissuadir la comissió d'infraccions, o evitar-ne el robatori.

D'altra banda la Taula d'Enginyeria també considera que caldria que tots els vehicles disposessin d'una assegurança a tercers, i apunta que seria una mesura fàcil d'introduir, donat que bona part dels usuaris ja en disposa, bé perquè ho tenen inclòs a l'assegurança de la llar, o a l'abonament de la Girocleta o com a prestació als socis d'una associació ciclista.