ES CONSTITUEIX LA COMISSIÓ D'AFECTATS PER ENDESA

23/06/2017

La COMISSIÓ D’AFECTATS PER ENDESA representa a més de 2.000 enginyers i de 800 arquitectes, 900 aparelladors i arquitectes tècnics, superant 16.700 empreses/autònoms, 32 associacions,i 15 entitat

Es constitueix la COMISSIÓ D’AFECTATS PER ENDESA formada per les següents entitats:

 -La Taula de l’Enginyeria de les comarques Gironines (TEG)

  • La Delegació de Girona del Col·legi d’enginyers de Camins i Canals i Ports de Catalunya
  • Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics industrials de Girona
  • La Demarcació de Girona del Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya
  • La Demarcació de Girona d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
  • La Delegació de Girona del Col·legi d’Enginyers  Tècnic Topògrafs de Catalunya
  • La Demarcació Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en  Mines i d’Energia de Catalunya i Balears
  • La Delegació de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya

 -El Gremi d’instal·ladors de Girona

-Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona

-La Cambra de Girona

-PIMEC

-FOEG

-Demarcació de Girona del Col·legi Oficial d’ Arquitectes de Catalunya

-Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics de Girona

-Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona

 Creada amb l’objectiu d’unir esforços per solucionar els problemes amb ENDESA i millorar el servei  que ofereix aquesta empresa a la província de Girona.

 És d’interès general per a la societat i tant pels professionals, empreses com pels usuaris poder  solvatar de manera ràpida i eficient les incidències que puguin sorgir en la tramitació dels expedients i/o en el servei donat.

 Volem fer d’altaveu de la pèrdua de competitivitat i dels costos que representen per a la societat en general i particularment a empreses, autònoms i professionals. A títol d’exemple es presenten una relació d’incidències que afecten a l’activitat diària d’empreses, professionals i tècnics  com són:

 - Canals de comunicació molt poc eficients

 - Manca d’atenció personalitzada, punts de servei que no disposen d’informació o  que no coneixen prou la temàtica,  sense personal qualificat  que es limita a fer el que, sembla, li permet el sistema, sense capacitat per resoldre les incidències o els problemes. Falta d’informació de les causes que provoquen l’aturada de les operacions, en general falta comunicació, gestió i resolució.

 - Poca professionalitat que té com a conseqüència que s’encallin les gestions per problemes interns amb els consegüents errors, patint les conseqüències d’endarreriments en la tramitació, no es disposa de  tècnics que resolguin problemes in situ, ni interlocutors, ni personal a qui dirigir-se, ni responsables, tràmits que s’han d’iniciar repetides vegades perquè es cancel·len sense cap mena d’explicació...  Des de fa uns anys, una dràstica reducció de personal afecta molt al servei, que s’ha empitjorat amb el pas del temps.

 - Manca de coordinació entre el personal tècnic i els departaments, el que fa que siguin molt poc resolutius.

- Problemes per donar serveis en zones ja urbanitzades o en fer un polígon industrial on se superen els 1000kva, la distribuïdora fa canviar tots els seccionadors de la línia de MT de manuals a automàtics. Polígons que pateixen talls,  microtalls o interrupcions del subministrament elèctric.

 Volem fer incidència que és important trobar una forma de comunicació àgil que permeti treballar correctament, disposant d’un interlocutor competent, capaç de donar respostes a les possibles incidències. Que aquesta resposta sigui com a màxim de 48 hores una vegada comunicada la incidència, amb un tracte correcte i just vers els usuaris i empreses, així com disposar del telèfon gratuït com a empresa de servei  no un 902, segons  Llei 3/2014.

Creiem que gran part d’aquestes incidències es podrien resoldre si ENDESA destinés més recursos humans i tecnològics, ja que ajudarien a la millora de la  comunicació i de la tramitació.

 La COMISSIÓ D’AFECTATS PER ENDESA representa a més de  2.000 enginyers i de 800 arquitectes, 900 aparelladors i arquitectes tècnics,  superant 16.700 empreses/autònoms,  32 associacions, així com les 15 entitats indicades a  l’inici de l’escrit.