El govern català ha decidit retirar el projecte de Llei de l'Arquitectura de l'ordre del dia de la s

20/07/2016

Fa uns dies el Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya representat pel Sr. Jordi Fabrellas, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi d'Economistes de Catalunya i el Consell de Col·legis d'Arquitectes Tècnics de Catalunya, Col·legi d'enginyers d'Obres Públiques, Col·legi d'Enginyers de Camins,Canals i Ports, van consensuar el desacord del plantejament de la proposta llei d'arquitectura, aquesta es va notificar al Conseller i al President de la Generalitat.

Un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència advertia que era necessari incloure en aquesta llei una manifestació expressa sobre el fet que ni aquesta norma ni el seu posterior desplegament reglamentari poguessin comportar la creació de reserves d'activitat injustificades a favor d'un determinat col-lectiu de professionals, en aquest cas els arquitectes, de manera que això limités les actuacions d'altres professionals també qualificats, com ara els enginyers.

Fruit de les gestions fetes, el govern català ha decidit retirar el projecte de Llei de l'Arquitectura de l'ordre del dia de la sessió parlamentària d'aquest dimecres.