El futur del Parc Científic i Tecnològic

29/04/2015

Des de la Taula de l’Enginyeria de les Comarques de Girona (TEG)* ens volem pronunciar sobre el futur del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG, com espai únic, en el que es potencia directament l’activitat d’investigació i la innovació d’empreses, així com el disseny d’una R+D sostenible econòmicament, i indirectament es facilita la transferència de tecnologia i creació d’empreses, creiem que s’ha d’impulsar institucionalment d’una manera ferma i decidida. Amb uns 3.500 metres quadrats, un 80% dels quals estan ocupats per un centenar d’empreses, 36 grups i centres de recerca i 19 institucions, hi treballen unes 1.300 persones, entre personal, investigadors i empresaris.

Ningú pot mirar cap un altra cantó en la defensa d’aquesta estructura de dinamització, innovació i investigació, el nexe d’unió entre la universitat i el mercat laboral, que permet la creació d’empreses. Aquest nucli optimitza recursos i accelera l’obtenció de resultats. L’èxit del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, és l’èxit d’un país madur, que creu amb els seus valors de formació i fins i tot d’educació, incidint favorablement sobre l’economia i la cooperació dins els sector públic i privat, ajudant a implantar un model basat en el coneixement.

Totes les iniciatives per reeixir el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona han de ser benvingudes. Així, el trasllat a aquesta zona del servei de formació continuada de la Fundació Universitat de Girona, Innovació i Futur, que gestiona cursos de postgrau, màsters i d’especialització pot ser un primer pas, (es calcula que uns tres mil alumnes es matriculen actualment a algunes d’aquestes activitats), i representarà donar una empenta a aquest procés que tots desitgem, i esperem que tingui un efecte multiplicador pel Parc.

No es pot obviar però, que el deute no és petit. Els actuals gestors estan fent una feina feixuga i incansable per eixugar-lo, i precisament perquè aquesta tasca no és fàcil, creiem que la societat gironina, estaments polítics, socials i econòmics; particulars i públics, s’haurien de sumar a aquesta crida perquè un valor i instrument tan important pel desenvolupament d’aquest país continuï endavant.

 

Girona, 12 de desembre de 2014.

 

* La TEG està integrada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials, el Col·legi d’Enginyers Industrials, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia, el Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia, i el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques.